מלון-כינר-גליל

חוף כינר
מלון כינר גליל - כרטיס הטבות דיגיטלי