תנופה

יגאל אלון 94 תל אביב
המאה העשרים ואחת מתאפיינת בדינאמיקה ארגונית רחבה – האצת תהליכים ארגוניים (מיזוגים ורכישות), פיתוח טכנולוגי מואץ, שינויים מבניים ושינוי תהליכי עבודה, תחרות רבה וניידות עובדים גבוהה. כל אלה, יוצרים צורך בהתחדשות מתמדת מחד ובצורך בשימור וטיפוח העובדים ומיסוד דרכי ניהולם מאידך.
אנו, בחברת תנופ"ה יועצים בע"מ, בעלי ניסיון רב בייעוץ לארגונים עסקיים (בנקים, חברות היי טק חברות ביטוח ועוד), לארגונים ציבוריים (משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, תאגידי מים ועוד) ולחברות תעשייתיות (טרה, מעטפות גברעם, בז"ן, ועוד).
פעילותנו בארגונים השונים מתבססת על צוות מקצועי ומנוסה ומתמקדת בתחומים הבאים:
יעוץ ופיתוח ארגוני, הערכות ארגונית למצבי משבר וחרום,  פיתוח מערכות חינוכיות, פיתוח ארגוני ברשויות מקומיות ותאגידי מים.
 
שתוף פעולה אסטרטגי
חברת תנופ"ה יועצים בע"מ, נבחרה כחברת היעוץ העיקרית המספקת שירותי יעוץ ופיתוח ארגוני לפעילות העניפה של חברת "אביב" AMCG – מהחברות היעוץ המובילות בארץ בתחום הנדסת תעשיה וניהול, הטמעת מערכות מידע וניהול פרויקטים. חברת "אביב" AMCG כוללת מאות אנשי מקצוע הפועלים בארץ ובעולם במגוון רחב של חברות עסקיות וארגונים ציבוריים.